jump to navigation

Afrikaner. Boer. Fokke. Oktober 28, 2008

Posted by Kaal Kop in Kaalkop praat.
8 comments

Ek dink amper Koos het dit al gedoen, en wraggies, ek gaan dit ook doen.

Ek bedank as Afrikaner. Fok die Afrikaners. Fok PW Botha. Fok Pik Botha. Fok FW, fok Huisgenoot en fok Swapo.

Boer. Ek plant g’n mielies of hou beeste aan nie. Fok Siener van Rensburg en fok kakieklere.

Advertisements

Verhoudings: aanvaarbare sonde September 9, 2008

Posted by Kaal Kop in Kaalkop praat.
5 comments

Watter sonde is meer aanvaarbaar:

Om net een vrou (man) te hê en haar (hom) te verwaarloos

of

om meer as een vrou (man) te hê en beide (almal) op die hande te dra?

Slim kinders…… Vra hulle enige tyd alles! September 4, 2008

Posted by Kaal Kop in Kaalkop praat.
4 comments

Wel ek word soms regtig vies dat hulle mens sommer in die rede kan val oor enige ding!  Soms kan dit ook ‘n verleentheid wees!

Met sekretaresse dag agter die rug, het hierdie slim jong man iets genoem wat my laat wonder het:

“Hoekom is moedersdag ‘n geldmaak-dag maar nie sekretaresse dag nie… Sy verdien mos ‘n salaris…”

Wel, ek wonder nou ook!  Hoe dink julle?  Wat het julle (mans) se sekretaresses gekry?

Wanneer is te veel, te veel?

Swaaibrug September 4, 2008

Posted by Kaal Kop in Kaalkop praat.
12 comments

Wiegend hang die swaaibrug

Teen die waterval se duiselende rug

Jy is daar; ek is hier

Tussen ons die afgrondrivier

Iewers word ‘n lewe omgeween

Soek verby die sproeireen

Kyk verby die waterval en die rivier

Sien die brug; sien my hier

Is dit die brug, rivier, ek of jou rug

Wat maak jou weifel; hou jou terug

Ek is jou toekoms; kom na my

Ek wil my aan jou wy

Iewers het ons ‘n lewe in gemeen

Soek verby die sproeireen

Kyk verby die waterval en die rivier

Sien die brug; sien my hier

Jy is daar; ek is hier

Tussen ons bly die rivier

Ek roep jou; jy draai jou rug

Maar daar bly ‘n swaaibrug

Iewers het ons ‘n toekoms in gemeen

Soek verby die sproeireen

Kyk verby die waterval en die rivier

Sien die brug; sien my hier

Ek wil joune wees; myself vir jou gee

Die brug gee nie mee; neem die eerste tree

Vergeet van die afgrondrivier

Ons het ‘n toekoms om te vier

Ding praat kaalkop met Kaal Kop Augustus 21, 2008

Posted by Kaal Kop in Kaalkop praat.
11 comments

Kaal Kop: Wat het Ding laat besluit op hierdie gesprek?

Ding: “There is no easy walk to freedom anywhere.” Madiba se woorde.

Kaal Kop: Ding weet dat die ongeskrewe kern van Kaalkop presies dit is: dat ons kaalkop praat? Soos ek dit verstaan, is dit juis Ding se behoefte?

Ding: Dis nou net so, a-ja-a. Ding het verskyn; ding het verdwyn. Daar is ‘n tyd om te kom en ‘n tyd om te gaan. As al die gedagtes gedink en georden is en al die woorde is geuiter, sal die stilte vir ewig repliek lewer … of nie. Dit het vir ding tyd geword om ‘n bepalende woord te spreek.

Kaal Kop: Ding dra die beeld van die tipiese, half vergete, maar diep gesetelde, BOER; sonder fieterjasies en tierlantyntjies. Hoe beland so ‘n man in die kuberruim? Dit wil-wil amper nie rym nie.

Ding: Ding is ‘n splintersiel geskep uit lappieslewens.


Kaal Kop: Met alle respek: Ding het my NOU so deurmekaar soos oorskietvarkkos! Wat bedoel Ding nou eintlik?

Ding: Ding het ontstaan as ‘n naamwoord wat in die plek van ‘n ander naamwoord gebruik is. Jare lank – ‘n trooslappie vir ‘n stukkie siel wat iewers afgesplinter het. Daardie flentertjie siel het mettertyd lappies lewens geneem, dit aanmekaar geskryf. Ding het gegroei tot ‘n kuber-karakter met ‘n eie, unieke internet-persoonlikheid. Lappies lewens aanmekaar geskryf, het gegroei tot ‘n liefbersie groot genoeg om vir ding ‘n eie, selfstandige, onafhanklike kuber-lewe; ‘n wil van sy eie; ‘n hart en omgee van sy eie te gee.


Kaal Kop: Wat sê Ding nou eintlik vandag vir my? Dat Ding nie ‘n lyf en bene en vel en hare en longe het wat ‘n mens op sy eie is nie?

Ding: Ek verwys reeds vir die langste van tyd, na myself as ding – die woord “ek” staan my glad nie aan nie. Iewers eendag, die besonderhede is onbelangrik, het ‘n ander na my verwys as “Ding” en nie na my op my naam nie. Dit het ‘n ongeskrewe reëling tussen die twee van ons geword – ek sou kripties met hom gesels en hy sou ewe kripties reageer, maar in my kriptiese korrespondensie het ek myself as “Ding” – soos deur hom gedoop – geïdentifiseer.


Soos tyd se manier is, het tyd veranderinge en ontwikkeling gebring en tyd is soos wind en wind is soos ‘n kind, soos Koos Doep gepraat het. En as jy kyk en jy kyk weer, dan het daai kind vir homself in sy malle maai in verdwaal sonder broodkrummels. Met die kuberruim redelik onverkende gebied vir my en met die aanvanklik uitsluitlike oogmerk om met die ander persoon te kommunikeer, het die konsepsie en geboorte van Ding haas ongemerk plaasgevind.


Ding het dikwels in beeldspraak gesels – Ding het na Ding verwys as iemand wie in ‘n ander se land ploeg terwyl Ding nie werklik daar hoort nie; in plaas daarvan om die geykte uitdrukking – die beste stuurman staan aan wal – te gebruik, het Ding getik: die beste boer sit op die stoep.


Algou het Ding sy skepper se persoonlike ontvlugtingspersoonlikheid geword; ding se stoep het sy skepper se ontvlugtingsoord geword – Ding, sonder tasbare eie lyf, het sy eie karakter, persoonlikheid en lewe op sy plaas se stoep in die kuberruim begin lewe. Ding se lewe het vir sy skepper ‘n veilige hawe van lewensharmonie geword en … oënskynlik ook vir enkele ander mense.


Kaal Kop: So, Ding is nie regtig nie? Ding is net ‘n gedagte? ‘n Versinsel?

Ding: Hoe ERVAAR JY vir Ding – as nie regtig nie? As net ‘n gedagte? As net ‘n versinsel?

Kaal Kop: …

Kaal Kop: Maar dan het jy, Ding, of Ding se skepper, mos eintlik baie mense bedonner?! Is daar kuberbewoners wie kennis dra van hierdie openbaring?

Ding: Kaalkop die waarheid, Kaal Kop?


Elkeen wie op Ding se stoep gekuier het, wie met Ding kuber-kontak gemaak het, sal self oordeel. Om jou eerste vraag te beantwoord: het Ding mense bedonner? Daar sal mense wees wie dit so ervaar. Ding vra nederig en onvoorwaardelik verskoning daarvoor.


Jou tweede vraag: Ja, daar is enkelinge teenoor wie Ding moes en wou erken dat Ding ‘n kuber-karakter is wie alleenlik in die kuberruim tot persoon en persoonlikheid vergestalt kan word. Vir van hulle was dit aanvanklik traumaties. Maar tot Ding se groot verbasing en opregte, nederige waardering is daar maar een persoon wie nie die parallel kon trek tussen Ding en persoonlikhede soos Casper de Vries se Grietje en Pieter-Dirk Uys se Evita en Nataniël en so aan nie.

Dit is vir Ding steeds ‘n teer punt dat die persoon, wie eintlik die meeste potensiaal tot aanvaarding behoort te getoon het, eenvoudig nie die “kop om dit kon kry nie”. Ding is onvoorwaardelik en opreg jammer vir daardie hartseer wat Ding veroorsaak het – die afskryf van ‘n vriend is ongekwalifiseerd traumaties. Die einde van ‘n vriendskap sny na beide kante – ook vir Ding het dit hartseer gebring – vandag nog manman se vriend – môre vreemdeling.

Daar is egter diegene wie nader kennis gemaak het met Ding en sy skepper en wie Ding so min kan miskyk as wat manman na Pieter-Dirk Uys kan kyk sonder om Evita raak te sien. Dan is daar ook diegene wie Ding as presies so werklik soos elke ander persoon(likheid) in die kuberruim ervaar en wie vir Ding sy plaas, sy stoep en sy plaaslewe in die kuberruim gun.


Kaal Kop: Ek begin amper meer klaarheid kry – ek begin meer voel soos die verteerde oorskietvarkkos – vastigheid kry aan hierdie ontbloting. MAAR, wag net ‘n bietjie: Ding het ‘n familie – ‘n Moedertjie, ‘n Broer Heilige Petrus, susters, die een wie ons leer ken het as Stoutsus met haar Wikkeltjie. Is dit ook alles net kuberpersoonlikhede? Hoe steek die vurk daar in die hef?

Ding: Ding het reeds verduidelik van lappieslewens. Moedertjie is ‘n regte, egte mens, die dierbaarste moedertjie waarvoor enigiemand ooit kan vra. Die Heilige Petrus, ding se broere, is self ‘n boer en bestaan in lewende lywe. Ding se susters bestaan in lewende, asemhalende lywe – elkeen van hulle.


Ding se skepper is deel van die familie waaraan ding gekoppel is en waarvan ding vertel het.


Stoutsus en Wikkel (Pippa) is twee regte egte mense en hulle is reeds vir jare in ‘n verhouding. Stoutsus is inderdaad familie en lê ding se skepper baie naby aan die hart. Ding se skepper sal haar en Pippa altyd en ewig dankbaar wees dat hulle gehelp het met die fisiese bou van die Stoep. Stoutsus verstaan die binnekant van ‘n rekenaar se kop, maar had nooit regtig erg aan blogs nie – totdat die gogga gebyt het met Ding se skepper wat haar oortuig het om van hulle (haar en Pippa se) lewens te vertel. Stoutsus het egter reg van dag een geskop teen die bestaan van Ding – Stoutsus is soos sy is en klaar – wat jy lees is wie en wat sy is. (.)


Kaal Kop: En Ding se Dina? En die troue?

Ding: Ding se skepper is self gehuud. Ding se bestaan het te veel inbreuk gemaak op ding se huislewe. Ding het doodgewoon te veel van ding se skepper se lewe aan sy eie gelap. Ten einde meer afstand te kry, het Ding en sy Dina getrou.

Kaal Kop: Ek kan aan nog legio vrae dink. Maar op die oomblik die belangrikste: wat is die toekoms van Ding en sy stoep?

Ding: Ding sit steeds daagliks op sy stoep. By homselwers.


Ding wou nie meer mense na ‘n stoep nooi sonderom mense deeglik te laat verstaan dat ding se lewe uitsluitlik ‘n kuberlewe is nie. Ding bestaan waar hy bestaan en hy lewe sy lewe soos hy hom lewe. Ding se stoep se toekoms is nie vir ding om oor te besluit nie – hy sit buitendien op sy stoep.


Maar vandag het Ding homself kaalkop vrygemaak – hy staan kaal in die winter op sy stoepmuur en hy juig oor die siele wie hy leer ken het en hy treur oor sy foute. Kruisig hom indien nodig.


“There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintop of our desires.” Die res van Madiba se woorde.

Kaalkop die waarheid, Kaal Kop? Elkeen wie op Ding se stoep gekuier het, wie met Ding kuber-kontak gemaak het, sal self oordeel.

Ding het nou klaar gepraat.

Dit is nou vir Ding tyd om sy tent tussen die sterre in die melkweg te loop opslaan.

Kaal Kop: Dit was Ding oor sy stoep.

Ek wil dit deel….en gaan dit hier doen! Augustus 13, 2008

Posted by Kaal Kop in Kaalkop praat.
4 comments

DIE UNIEKE AFRIKAANSE “FOK”
 
Een van die interessantste, kleurvolste woorde in Afrikaans, is die leenwoord fok en sy familie. Dis ‘n towerwoord wat, bloot deur sy klank, vreugde of pyn, liefde of haat, ontdekking of frustrasie kan weergee.
Fok is een van die min woorde wat die funksie van byna alle woordsoorte kan vervul.

 

Dit word as oorganklike werkwoord gebruik (Fok die hele spul), en as onoorganklike werkwoord (Ag fok), as bevel (Fok dit!), in die bedrywende vorm (Dit het my gefok), sowel as die lydende vorm (Nou is jy heeltemal gefok), as die hoofelement in ‘n hele reeks skeibare werkwoorde (aanfok,opfok, uitfok, toefok, voortfok, byfok, agteroorfok, agternafok), ens of as stam van ‘n werkwoord (Nou het jy die hele ding befok).

 

As abstrakte selfstandige naamwoord (Ek gee nie ‘n fok om nie), of as persoonsnaam (Het jy gesien wat die fokker probeer doen?), as nabepaling by ‘n vraagwoord (Hoe de fok, wie de fok, hoekom de fok, wanneer de fok,ens.), as byvoeglike naamwoord (Waar moet ek die fokken tyd vandaankry?), as bywoord (Dis nou ‘n fokken mooi grap), en as uitroep (O fok!).

 

Selfs ook as invoegsel (Onge-fokken-looflik). Dit kan ook in homself ingevoeg word (Nou is jy be-fokken-fok).
Hierdie Afrikaanse woord kan gebruik word om wyd uiteenlopende situasies te beskryf:

 

Verrassing: Hoe de fok gaan dit met jou?

 

Bedrog: Die motorhawe het my befok.

 

Ontsteltenis:  Ag fokkit!

 

Moeilikheid: Nou is ek in my moer in gefok.

 

Aggressie: Fok jou!

 

Meer Aggressie: Ek gaan jou opfok!

 

Moedeloosheid: Hoe de fok moet ek dit regkry?

 

Walging: Fok my!

 

Plesier: Fok my nog!

 

Wanbegrip: Ek fokken verstaan nie.

 

Inkompetensie: Hy fok alles op.

 

Gesag: Wat de fok dink jy doen jy?

 

Verdwaal: Nou weet ek not ‘n fok waar ek is nie.

 

Oortuiging: Onge-fokken-twyfeld.

 

Dit kan horlosietyd beskryf (Presies half-fokken-vyf), of omstandighede
(Hoe het ek in hierdie fokken job beland?), of
persone (Jan Fokken Smuts), of dinge (Kyk hoe lyk jou fokken skoene!), of plekke (Tot in fokken Durban ), of dit kan die siel van ‘n uitnodiging wees wat van hartlikheid drup (Fok u!).

 

Fok is in Afrikaans onge-fokken-ewenaard!

Bieg maar…! Augustus 2, 2008

Posted by Kaal Kop in Kaalkop praat.
4 comments

Ek dink elke ou kan hier kom sê wat hy wil en hoe hy wil.  As dit hom laat beter voel, waaroor ookal, laat hom afpak en sy sê sê.  Daardie persoon voel dalk beter, al het hy nie regtig raad gekry nie. 

Die ou wat dit nie wil lees nie, moet dan nie weer hier kom lees nie.  Ek dink gun elke een ‘n plekkie om iets te sê, al is dit hier waar hy anoniem kan bly.  Waar hy van sy bagasie kan ontslae raak…. en dan beter kan voel.

Daar is dalk in elke een wat wat ookal kom sê, ‘n seer wat hyself nie kan hanteer nie.  Mense probeer ontslae raak van emosionele seer! Mense, glo ek, sal nie sommer dinge sê omdat sê sê is nie – sulke dinge (wat oa hier genoem is), is tog moontlik?!

Porno? Julie 29, 2008

Posted by Kaal Kop in Kaalkop praat.
12 comments

Hoekom is mans so mal oor pornografie?  Die kommin huis opnames op you tube …… Dis vir my so swak smaak!  My man wil he ek moet dit saam met hom kyk voor hy met my besig raak.  Dit walg my so!!  Ek voel dan tweedehands en kan dan gladnie klimaks bereik!  Is ek agter die tyd?

Hoe kom ‘n man uit die kloue van pornografie? Hoe kan hy van beter weet, sonder dat ek vir hom probeer preek? Dis vir my walglik en hy dink ek is “nie lekker nie”….!!

So werk dit nou! Julie 25, 2008

Posted by Kaal Kop in Kaalkop praat.
add a comment

Die Wolf was so gaaf om my te help om ‘n user-account te skep. Dit beteken julle sal kan inlog en skryf met die volgende details:

username: onsgeheime

password: kaalkopbieg

Die email adres vir users is: kaalkopbieg@gmail.com

Die emailpassword is: hierbiegons

Al wat anders is, is dat julle dan regs die “Submit for Review” knoppie druk en ek sal elke dag kom en die posts publish, as Administrator. Ek gee my woord dat ek nie aan julle posts sal verander of karring nie, solank dit nie regtig ernstig ‘n klomp gemors is waarin iemand van ander blogs onnodig aangeval en beledig word en kras taal gebruik word nie. Ek sal ook jou post binne 24 uur publish.

Ek skryf tans as ‘n user, om seker te maak dit werk. Ek gaan ook nou die administrator se password verander. Dus, log soos bo in van nou af en gelukkig sal niemand dan weer ons blog kan kom opmors of delete nie!

WOLF – ek skuld jou big time. Laat weet as jy in die Kaap is 😉

Hoe sou jy dit hanteer! Julie 24, 2008

Posted by kaalkop in Kaalkop praat.
12 comments

Hoe sal julle dit hanteer, as jy op jou man se rekenaar gesien het hy was by iol se dating site en die girl op wie se data hy ingegaan het is baie ontstellend: lank, slank, blond, geskei, ryk…… verder baie geheimsinnig, en om dit kersie op die koek te sit, sy woon net om die draai van jou af…..

Ek wonder maar net….!!